PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 09. 2008. do 30. 09. 2008.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2008
290
64,510,652.00
02.09.2008
222
85,912,130.00
03.09.2008
262
502,777,801.00
04.09.2008
205
29,118,126.00
05.09.2008
338
57,336,213.00
08.09.2008
273
93,078,314.00
09.09.2008
226
25,441,836.00
10.09.2008
258
132,907,092.00
11.09.2008
244
71,168,599.00
12.09.2008
330
67,584,827.00
15.09.2008
249
49,582,716.00
16.09.2008
391
138,497,563.00
17.09.2008
251
205,618,258.00
18.09.2008
307
93,279,322.00
19.09.2008
390
70,860,017.00
22.09.2008
318
634,275,324.00
23.09.2008
382
362,959,305.00
24.09.2008
482
149,469,297.00
25.09.2008
389
161,506,076.00
26.09.2008
315
129,215,109.00
29.09.2008
307
230,080,342.00
30.09.2008
274
44,930,243.00
Ukupno:
6703
3,400,109,162.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2008
588
84,144,200.00
02.09.2008
111
5,351,907.00
04.09.2008
43
333,660.00
08.09.2008
115
90,095,000.00
09.09.2008
118
128,000,000.00
11.09.2008
31
1,830,300.00
15.09.2008
82
9,916,740.00
16.09.2008
55
2,850,813.00
17.09.2008
41
134,768,460.83
18.09.2008
21
13,463,031.00
22.09.2008
60
6,631,820.00
26.09.2008
96
22,416,884.00
Ukupno:
1361
499,802,815.83Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.09.2008
5
395,262,516.00
03.09.2008
23
51,580,000,000.00
05.09.2008
24
59,050,000,000.00
10.09.2008
27
66,760,000,000.00
12.09.2008
25
48,565,000,000.00
16.09.2008
5
987,425,183.00
17.09.2008
23
48,250,000,000.00
19.09.2008
23
53,770,000,000.00
24.09.2008
26
75,725,000,000.00
26.09.2008
25
56,110,000,000.00
Ukupno:
206
461,192,687,699.00Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
30.09.2008
1
1,435,044.00
Ukupno:
1
1,435,044.00