PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 10. 2009. do 31. 10. 2009.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.10.2009
357
89,730,296.00
02.10.2009
335
108,297,700.00
05.10.2009
308
56,133,643.00
06.10.2009
373
39,839,220.00
07.10.2009
542
69,658,011.00
08.10.2009
267
76,732,692.00
09.10.2009
338
45,926,137.00
12.10.2009
454
90,749,679.00
13.10.2009
277
47,820,802.00
14.10.2009
252
34,153,243.00
15.10.2009
328
102,540,905.00
16.10.2009
351
41,359,716.00
19.10.2009
258
76,601,154.00
20.10.2009
368
69,656,483.00
21.10.2009
443
57,656,295.00
22.10.2009
333
59,792,133.00
23.10.2009
322
258,810,829.00
26.10.2009
269
48,478,922.00
27.10.2009
316
49,216,855.00
28.10.2009
278
42,281,975.00
29.10.2009
251
22,367,303.00
30.10.2009
360
54,991,646.00
Ukupno:
7380
1,542,795,639.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.10.2009
3
343,200.00
08.10.2009
61
17,192,232.00
14.10.2009
10
572,064.00
20.10.2009
11
584,500.00
30.10.2009
25
6,026,400.00
Ukupno:
110
24,718,396.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.10.2009
11
1,885,606,000.00
02.10.2009
24
44,400,000,000.00
06.10.2009
13
1,941,214,000.00
07.10.2009
26
45,400,000,000.00
08.10.2009
11
1,885,606,000.00
09.10.2009
19
24,450,000,000.00
13.10.2009
17
1,943,504,000.00
14.10.2009
18
19,600,000,000.00
15.10.2009
17
1,887,406,000.00
16.10.2009
22
29,100,000,000.00
20.10.2009
18
1,944,794,000.00
21.10.2009
25
46,855,000,000.00
22.10.2009
16
1,888,758,000.00
23.10.2009
24
58,790,000,000.00
27.10.2009
8
1,944,936,000.00
28.10.2009
26
32,083,000,000.00
29.10.2009
14
1,890,112,000.00
30.10.2009
22
31,437,000,000.00
Ukupno:
331
349,326,936,000.00Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.10.2009
1
301,034.40
14.10.2009
1
100,000,000.00
16.10.2009
1
3,331,925.86
27.10.2009
1
110,000,000.00
Ukupno:
4
213,632,960.26