PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 02. 2009. do 28. 02. 2009.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.02.2009
250
98,067,923.00
03.02.2009
177
317,807,913.00
04.02.2009
261
295,675,455.00
05.02.2009
173
236,403,607.00
06.02.2009
180
296,241,905.00
09.02.2009
262
20,939,930.00
10.02.2009
222
50,022,625.00
11.02.2009
198
43,560,706.00
12.02.2009
192
70,763,800.00
13.02.2009
207
132,548,143.00
17.02.2009
181
171,194,118.00
18.02.2009
325
64,152,719.00
19.02.2009
202
31,922,541.00
20.02.2009
324
51,218,675.00
23.02.2009
245
37,460,365.00
24.02.2009
347
124,730,128.00
25.02.2009
225
21,757,267.00
26.02.2009
225
26,855,512.00
27.02.2009
266
67,626,945.00
Ukupno:
4462
2,158,950,277.00



Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.02.2009
9
865,970.00
09.02.2009
15
3,095,105.00
10.02.2009
25
2,916,837.00
18.02.2009
3
1,620,000.00
20.02.2009
118
116,464,894.00
23.02.2009
339
46,865,000.00
25.02.2009
12
6,966,000.00
26.02.2009
61
1,246,882.00
27.02.2009
7
13,272,000.00
Ukupno:
589
193,312,688.00



Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.02.2009
16
20,730,000,000.00
05.02.2009
24
813,841,419.60
06.02.2009
13
10,340,000,000.00
11.02.2009
16
15,970,000,000.00
13.02.2009
14
8,820,000,000.00
17.02.2009
33
2,109,094,111.72
18.02.2009
18
22,240,000,000.00
20.02.2009
15
18,520,000,000.00
25.02.2009
17
17,610,000,000.00
27.02.2009
15
10,830,000,000.00
Ukupno:
181
127,982,935,531.32



Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00