PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2009. do 30. 04. 2009.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2009
201
18,145,215.00
02.04.2009
204
19,225,040.00
03.04.2009
238
1,385,919,284.00
06.04.2009
175
18,255,664.00
07.04.2009
275
24,662,794.00
08.04.2009
195
31,438,392.00
09.04.2009
220
28,855,713.00
10.04.2009
200
23,488,600.00
13.04.2009
245
26,298,701.00
14.04.2009
233
21,436,568.00
15.04.2009
172
13,111,860.00
16.04.2009
126
35,278,655.00
21.04.2009
176
30,076,220.00
22.04.2009
181
18,975,503.00
23.04.2009
247
53,971,354.00
24.04.2009
245
37,278,288.00
27.04.2009
184
47,098,850.00
28.04.2009
140
25,444,000.00
30.04.2009
131
153,027,211.00
Ukupno:
3788
2,011,987,912.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.04.2009
74
2,959,870.00
09.04.2009
18
825,675.00
13.04.2009
107
5,966,000.00
14.04.2009
41
7,620,270.00
23.04.2009
19
6,630,000.00
27.04.2009
451
18,881,910.00
28.04.2009
4
9,316,800.00
Ukupno:
714
52,200,525.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2009
13
22,540,000,000.00
03.04.2009
16
23,070,000,000.00
07.04.2009
34
2,876,394,000.00
08.04.2009
16
24,380,000,000.00
09.04.2009
19
2,876,394,000.00
10.04.2009
16
21,140,000,000.00
14.04.2009
29
2,878,140,000.00
15.04.2009
13
19,100,000,000.00
16.04.2009
18
24,310,000,000.00
21.04.2009
23
2,879,886,000.00
22.04.2009
15
17,920,000,000.00
24.04.2009
16
22,210,000,000.00
28.04.2009
20
2,884,785,000.00
30.04.2009
16
21,870,000,000.00
Ukupno:
264
210,935,599,000.00Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00