PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 04. 05. 2009. do 30. 05. 2009.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2009
198
170,066,453.00
05.05.2009
158
26,005,537.00
06.05.2009
241
44,003,565.00
07.05.2009
244
47,507,710.00
08.05.2009
325
68,420,519.00
11.05.2009
478
243,926,873.00
12.05.2009
615
88,752,546.00
13.05.2009
408
60,646,220.00
14.05.2009
254
246,464,680.00
15.05.2009
271
38,420,942.00
18.05.2009
408
53,337,701.00
19.05.2009
347
60,473,375.00
20.05.2009
383
74,692,887.00
21.05.2009
329
33,673,919.00
22.05.2009
454
64,063,597.00
25.05.2009
518
82,956,727.00
26.05.2009
486
74,868,048.00
27.05.2009
408
51,918,418.00
28.05.2009
348
58,363,023.00
29.05.2009
322
76,104,014.00
Ukupno:
7195
1,664,666,754.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2009
2
1,762,100.00
06.05.2009
378
132,737,015.00
12.05.2009
15
3,948,000.00
14.05.2009
6
8,019,450.00
18.05.2009
170
13,875,550.00
19.05.2009
27
3,105,033.00
21.05.2009
92
6,218,244.00
28.05.2009
73
8,004,700.00
Ukupno:
763
177,670,092.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.05.2009
29
2,888,646,000.00
06.05.2009
17
24,170,000,000.00
08.05.2009
18
29,000,000,000.00
12.05.2009
34
4,816,170,000.00
13.05.2009
20
26,530,000,000.00
14.05.2009
15
2,889,702,000.00
15.05.2009
13
18,380,000,000.00
19.05.2009
28
7,224,255,000.00
20.05.2009
18
29,620,000,000.00
21.05.2009
14
6,124,578,903.90
22.05.2009
17
20,820,000,000.00
26.05.2009
17
3,863,733,853.14
27.05.2009
20
31,700,000,000.00
29.05.2009
18
21,720,000,000.00
Ukupno:
278
229,747,085,757.04Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
29.05.2009
1
301,034.40
Ukupno:
1
301,034.40