PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 08. 2009. do 31. 08. 2009.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.08.2009
216
42,967,471.00
04.08.2009
167
54,873,464.00
05.08.2009
142
19,990,748.00
06.08.2009
145
24,853,438.00
07.08.2009
175
62,178,126.00
10.08.2009
215
103,467,835.00
11.08.2009
271
73,594,745.00
12.08.2009
180
35,668,120.00
13.08.2009
180
45,991,982.00
14.08.2009
212
44,199,722.00
17.08.2009
215
27,530,801.00
18.08.2009
226
27,046,151.00
19.08.2009
269
48,411,733.00
20.08.2009
257
140,244,848.00
21.08.2009
201
15,140,583.00
24.08.2009
202
24,000,341.00
25.08.2009
225
41,329,189.00
26.08.2009
236
31,032,713.00
27.08.2009
299
71,121,359.00
28.08.2009
319
39,759,956.00
31.08.2009
448
59,743,783.00
Ukupno:
4800
1,033,147,108.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.08.2009
2
370,760.00
19.08.2009
80
2,471,600.00
20.08.2009
11
6,593,648.00
Ukupno:
93
9,436,008.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.08.2009
12
2,910,252,000.00
05.08.2009
19
35,140,000,000.00
06.08.2009
18
1,883,900,000.00
07.08.2009
25
50,830,000,000.00
11.08.2009
21
3,875,761,785.33
12.08.2009
17
19,215,000,000.00
13.08.2009
17
2,825,850,000.00
14.08.2009
17
18,030,000,000.00
18.08.2009
21
5,821,218,000.00
19.08.2009
20
42,760,000,000.00
20.08.2009
14
4,710,650,000.00
21.08.2009
24
46,500,000,000.00
25.08.2009
18
4,851,015,000.00
26.08.2009
21
39,080,000,000.00
27.08.2009
17
1,884,438,000.00
28.08.2009
19
29,160,000,000.00
Ukupno:
300
309,478,084,785.33Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
10.08.2009
1
95,000,000.00
18.08.2009
1
3,400,695.74
Ukupno:
2
98,400,695.74