PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 11. 2012. do 30. 11. 2012.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2012
1306
25,521,892.00
02.11.2012
3182
77,435,951.00
05.11.2012
1660
53,672,328.00
06.11.2012
1057
43,476,305.00
07.11.2012
1400
20,780,374.00
08.11.2012
1076
24,584,596.00
09.11.2012
2577
18,181,902.00
13.11.2012
1523
70,036,257.00
14.11.2012
1223
33,038,176.00
15.11.2012
1160
33,063,052.00
16.11.2012
1622
23,639,298.00
19.11.2012
958
36,155,729.00
20.11.2012
1376
32,510,532.00
21.11.2012
923
47,286,140.00
22.11.2012
2048
34,645,286.00
23.11.2012
1947
132,548,896.00
26.11.2012
2798
100,856,137.00
27.11.2012
1519
38,419,145.00
28.11.2012
1633
31,389,925.00
29.11.2012
1211
76,880,267.00
30.11.2012
2410
43,743,947.00
Ukupno:
34609
997,866,135.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2012
206
227,396,550.00
06.11.2012
12
57,750.00
08.11.2012
47
34,624,917.00
15.11.2012
200
12,373,800.00
22.11.2012
28
12,606,600.00
27.11.2012
10
4,968,000.00
Ukupno:
503
292,027,617.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.11.2012
20
7,936,859,000.00
15.11.2012
12
3,009,221,381.48
21.11.2012
1
194,400,000.00
22.11.2012
11
8,249,590,000.00
28.11.2012
5
609,400,000.00
29.11.2012
1
2,657,886,000.00
Ukupno:
50
22,657,356,381.48Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2012
3
20,386,743.77
02.11.2012
1
28,468,250.00
09.11.2012
1
27,080,000.32
14.11.2012
2
1,149,304.76
15.11.2012
1
629,774.72
16.11.2012
1
22,428,200.00
19.11.2012
5
2,818,119.33
20.11.2012
1
3,229,485.82
21.11.2012
1
16,000,000.00
26.11.2012
8
2,179,211,342.29
27.11.2012
3
5,755,416.62
29.11.2012
6
13,437,919.35
30.11.2012
11
36,142,868.50
Ukupno:
44
2,356,737,425.48