PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 02. 2012. do 29. 02. 2012.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2012
2303
45,238,691.00
02.02.2012
1878
63,851,401.00
03.02.2012
1816
44,122,915.00
06.02.2012
3181
25,269,682.00
07.02.2012
8299
106,588,295.00
08.02.2012
8842
76,426,973.00
09.02.2012
1675
78,350,658.00
10.02.2012
2050
44,430,136.00
13.02.2012
830
39,724,282.00
14.02.2012
1310
19,739,979.00
17.02.2012
1022
33,803,746.00
20.02.2012
2079
82,077,292.00
21.02.2012
1146
55,761,493.00
22.02.2012
6
56,590,195.00
23.02.2012
2279
55,357,630.00
24.02.2012
2518
52,019,912.00
27.02.2012
2259
32,158,545.00
28.02.2012
2181
31,426,884.00
29.02.2012
1815
14,989,818.00
Ukupno:
47489
957,928,527.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
09.02.2012
18
2,895,708.00
10.02.2012
328
16,780,240.00
14.02.2012
8
77,700.00
20.02.2012
425
28,911,150.00
22.02.2012
50
3,486,000.00
23.02.2012
119
17,074,896.00
24.02.2012
5
3,638,108.00
28.02.2012
129
46,275,611.19
Ukupno:
1082
119,139,413.19Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2012
24
70,380,000,000.00
02.02.2012
42
10,611,155,267.36
08.02.2012
28
65,980,000,000.00
10.02.2012
20
4,135,842,244.74
14.02.2012
19
54,740,000,000.00
22.02.2012
25
64,680,000,000.00
24.02.2012
10
1,761,993,406.58
29.02.2012
23
68,250,000,000.00
Ukupno:
191
340,538,990,918.68Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2012
2
223,400,000.00
06.02.2012
3
302,344,960.24
07.02.2012
6
40,334,838.56
09.02.2012
1
710,983.40
14.02.2012
1
70,000,000.00
20.02.2012
4
4,731,710.27
21.02.2012
1
4,500,000.00
22.02.2012
4
28,338,460.01
23.02.2012
1
133,561.00
27.02.2012
2
543,699.26
28.02.2012
1
126,950.00
29.02.2012
13
210,982,712.06
Ukupno:
39
886,147,874.80