PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 04. 2012. do 30. 04. 2012.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.04.2012
3488
33,579,199.00
03.04.2012
2604
30,202,194.00
04.04.2012
3530
38,751,703.00
05.04.2012
2744
49,614,948.00
06.04.2012
1778
18,301,964.00
09.04.2012
2514
29,253,026.00
10.04.2012
1784
17,001,898.00
11.04.2012
1143
11,693,536.00
12.04.2012
731
20,445,970.00
17.04.2012
1128
20,753,244.00
18.04.2012
1571
33,821,127.00
19.04.2012
988
62,783,126.00
20.04.2012
961
14,163,291.00
23.04.2012
1770
20,290,521.00
24.04.2012
1988
39,852,554.00
25.04.2012
1775
19,465,843.00
26.04.2012
1611
13,201,322.00
27.04.2012
1391
42,750,329.00
30.04.2012
2633
24,064,613.00
Ukupno:
36132
539,990,408.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.04.2012
24
5,481,360.00
06.04.2012
7
53,500.00
12.04.2012
83
137,234,500.00
23.04.2012
84
43,328,520.00
24.04.2012
18
2,394,000.00
27.04.2012
15
15,493,000.00
Ukupno:
231
203,984,880.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.04.2012
20
45,300,000,000.00
05.04.2012
20
8,858,810,000.00
11.04.2012
18
43,880,000,000.00
12.04.2012
14
3,972,672,852.72
18.04.2012
18
34,810,000,000.00
19.04.2012
14
3,829,665,058.52
25.04.2012
19
43,970,000,000.00
26.04.2012
22
7,255,278,381.26
27.04.2012
18
4,335,761,823.58
Ukupno:
163
196,212,188,116.08Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.04.2012
31
721,321,610.97
04.04.2012
2
4,933,685.00
05.04.2012
4
209,994,000.00
06.04.2012
1
120,000,000.00
09.04.2012
1
426,577.38
10.04.2012
3
117,396,501.07
12.04.2012
6
2,478,525.58
17.04.2012
3
2,312,035.39
18.04.2012
7
206,194,461.05
19.04.2012
2
1,231,844.90
20.04.2012
6
241,582,801.18
23.04.2012
1
137,360.00
24.04.2012
2
300,120,081.63
25.04.2012
1
227,101.71
26.04.2012
4
350,404,467.00
27.04.2012
5
47,978,503.88
30.04.2012
10
164,058,782.32
Ukupno:
89
2,490,798,339.06