PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2012. do 30. 06. 2012.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2012
2130
18,510,168.00
04.06.2012
2358
60,442,971.00
05.06.2012
3370
15,213,208.00
06.06.2012
1424
22,713,957.00
07.06.2012
922
16,520,169.00
08.06.2012
1515
25,725,003.00
11.06.2012
1481
17,240,930.00
12.06.2012
974
13,988,373.00
13.06.2012
1034
29,754,046.00
14.06.2012
1044
100,960,186.00
15.06.2012
2200
16,072,301.00
18.06.2012
1429
24,407,419.00
19.06.2012
1019
18,423,023.00
20.06.2012
1473
47,605,732.00
21.06.2012
937
16,668,369.00
22.06.2012
4414
127,868,133.00
25.06.2012
880
7,673,856.00
26.06.2012
752
29,674,662.00
27.06.2012
738
10,180,104.00
28.06.2012
1897
16,598,700.00
29.06.2012
1487
42,301,952.00
Ukupno:
33478
678,543,262.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.06.2012
8
2,835,000.00
15.06.2012
342
19,332,950.00
20.06.2012
39
1,121,500.00
28.06.2012
39
525,000.00
Ukupno:
428
23,814,450.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.06.2012
6
4,820,000,000.00
07.06.2012
14
3,158,764,099.20
13.06.2012
13
21,530,000,000.00
14.06.2012
9
2,079,911,379.57
20.06.2012
6
2,600,000,000.00
21.06.2012
6
893,516,582.49
22.06.2012
8
2,119,625,027.80
27.06.2012
11
9,920,000,000.00
28.06.2012
3
330,235,940.00
Ukupno:
76
47,452,053,029.06Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.06.2012
1
23,624,494.37
05.06.2012
2
133,333.33
06.06.2012
2
60,000,000.00
07.06.2012
2
80,000,000.00
11.06.2012
1
117,039.72
12.06.2012
1
1,000,000.00
14.06.2012
4
12,457,982.68
15.06.2012
1
450,000.00
19.06.2012
2
220,800,000.00
20.06.2012
7
219,463,401.17
22.06.2012
1
140,270.00
25.06.2012
2
1,209,025.00
26.06.2012
4
30,703,746.26
27.06.2012
1
333,591.00
28.06.2012
3
3,320,516.77
29.06.2012
3
196,142,982.53
Ukupno:
37
849,896,382.83