PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 03. 2013. do 30. 03. 2013.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2013
3030
165,396,428.00
04.03.2013
1858
29,237,745.00
05.03.2013
1012
84,186,561.00
06.03.2013
1768
76,359,917.00
07.03.2013
3858
133,934,570.00
08.03.2013
1571
22,383,928.00
11.03.2013
1597
83,873,276.00
12.03.2013
1497
35,755,991.00
13.03.2013
3660
28,785,135.00
14.03.2013
1238
235,999,982.00
15.03.2013
1704
50,833,465.00
18.03.2013
2633
31,813,946.00
19.03.2013
1431
21,153,757.00
20.03.2013
955
43,388,480.00
21.03.2013
1393
42,694,425.00
22.03.2013
1145
47,611,168.00
25.03.2013
1701
21,113,139.00
26.03.2013
2090
57,573,601.00
27.03.2013
1800
77,431,632.00
28.03.2013
1419
118,590,512.00
29.03.2013
994
39,496,488.00
Ukupno:
38354
1,447,614,146.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2013
128
278,904,600.00
05.03.2013
45
1,917,250.00
06.03.2013
22
53,793,950.00
08.03.2013
149
228,107,750.00
14.03.2013
20
3,767,285.00
20.03.2013
364
19,670,040.00
25.03.2013
3
315,000.00
28.03.2013
35
3,039,260.00
29.03.2013
2
1,341,245.00
Ukupno:
768
590,856,380.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.03.2013
25
75,000,000,000.00
07.03.2013
18
5,091,324,655.74
13.03.2013
22
70,000,000,000.00
20.03.2013
21
60,000,000,000.00
21.03.2013
16
9,862,630,000.00
27.03.2013
25
75,000,000,000.00
28.03.2013
31
11,933,169,000.00
Ukupno:
158
306,887,123,655.74Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2013
28
958,044,377.01
04.03.2013
1
91,667.31
05.03.2013
1
391,259,509.83
08.03.2013
1
114,107.71
12.03.2013
1
207,823.00
13.03.2013
6
2,807,514.00
14.03.2013
20
500,000,000.00
18.03.2013
1
666,666.61
19.03.2013
2
939,185.43
25.03.2013
2
2,805,555.02
27.03.2013
1
3,121,384.23
28.03.2013
15
120,387,000.00
29.03.2013
9
7,675,053.71
Ukupno:
88
1,988,119,843.86