PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2013. do 30. 04. 2013.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2013
2147
59,372,580.00
02.04.2013
1938
20,867,808.00
03.04.2013
1812
31,664,858.00
04.04.2013
2461
20,502,228.00
05.04.2013
1386
18,709,443.00
08.04.2013
2904
51,266,752.00
09.04.2013
2206
146,754,547.00
10.04.2013
2820
68,380,279.00
11.04.2013
1743
77,519,186.00
12.04.2013
1345
30,633,570.00
15.04.2013
4576
62,331,947.00
16.04.2013
1256
35,505,289.00
17.04.2013
1178
53,766,300.00
18.04.2013
1630
20,529,830.00
19.04.2013
1504
16,334,123.00
22.04.2013
3591
34,524,261.00
23.04.2013
1591
25,738,039.00
24.04.2013
1474
15,927,635.00
25.04.2013
3838
34,991,603.00
26.04.2013
2147
40,014,892.00
29.04.2013
1823
33,163,844.00
30.04.2013
1259
39,925,708.00
Ukupno:
46629
938,424,722.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
09.04.2013
113
45,244,019.00
15.04.2013
59
5,620,745.00
16.04.2013
1
68,400.00
Ukupno:
173
50,933,164.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.04.2013
26
70,000,000,000.00
04.04.2013
27
12,822,520,000.00
10.04.2013
23
80,000,000,000.00
11.04.2013
14
9,101,440,000.00
12.04.2013
10
3,110,005,824.72
17.04.2013
27
70,000,000,000.00
24.04.2013
19
70,000,000,000.00
25.04.2013
20
9,879,190,000.00
30.04.2013
21
75,000,000,000.00
Ukupno:
187
399,913,155,824.72Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2013
29
832,121,110.60
02.04.2013
1
563,594.73
04.04.2013
1
27,922,750.00
05.04.2013
1
22,379,600.00
08.04.2013
1
521,531.00
17.04.2013
1
376,860.22
18.04.2013
12
343,187,500.00
19.04.2013
5
5,898,549.00
22.04.2013
3
16,156,650.65
23.04.2013
12
72,116,212.00
24.04.2013
2
15,007,779.80
29.04.2013
37
984,464,738.35
30.04.2013
5
875,982.24
Ukupno:
110
2,321,592,858.59