PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 07. 05. 2013. do 31. 05. 2013.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.05.2013
425
14,657,787.00
08.05.2013
2671
14,130,409.00
09.05.2013
516
13,721,318.00
10.05.2013
1143
70,037,345.00
13.05.2013
1041
88,530,052.00
14.05.2013
1731
29,665,563.00
15.05.2013
1490
21,682,205.00
16.05.2013
1420
25,200,675.00
17.05.2013
2035
21,068,588.00
20.05.2013
1989
68,373,456.00
21.05.2013
852
23,180,162.00
22.05.2013
973
50,535,127.00
23.05.2013
1990
14,447,969.00
24.05.2013
1240
21,364,754.00
27.05.2013
1528
17,376,264.00
28.05.2013
2054
29,604,612.00
29.05.2013
923
13,421,022.00
30.05.2013
456
13,405,396.00
31.05.2013
408
10,544,617.00
Ukupno:
24885
560,947,321.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.05.2013
25
2,294,340.00
09.05.2013
2
1,015,000.00
15.05.2013
7
1,041,250.00
22.05.2013
40
1,554,600.00
23.05.2013
7
410,994.00
28.05.2013
46
285,200,000.00
Ukupno:
127
291,516,184.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.05.2013
13
80,000,000,000.00
09.05.2013
14
2,932,035,000.00
15.05.2013
13
40,000,000,000.00
16.05.2013
21
10,019,120,000.00
22.05.2013
15
60,000,000,000.00
23.05.2013
22
9,139,160,000.00
29.05.2013
13
80,000,000,000.00
30.05.2013
6
1,241,895,935.88
Ukupno:
117
283,332,210,935.88Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.05.2013
1
179,037.00
08.05.2013
33
304,937,500.00
09.05.2013
3
1,223,810.50
13.05.2013
1
112,500.45
14.05.2013
1
1,800,000.00
15.05.2013
1
30,000,000.00
17.05.2013
2
33,412,500.18
20.05.2013
2
4,743,801.73
22.05.2013
1
42,000,000.00
24.05.2013
1
112,500.08
27.05.2013
2
1,918,812,325.89
28.05.2013
1
1,129,935.30
29.05.2013
3
1,387,499.22
30.05.2013
1
16,667.24
31.05.2013
5
26,115,000.00
Ukupno:
58
2,365,983,077.59