PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2013. do 29. 06. 2013.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2013
1911
23,183,022.00
04.06.2013
1080
9,955,027.00
05.06.2013
1547
15,771,268.00
06.06.2013
1561
17,219,067.00
07.06.2013
332
16,550,367.00
10.06.2013
322
24,854,561.00
11.06.2013
921
6,469,503.00
12.06.2013
625
37,150,442.00
13.06.2013
431
8,393,517.00
14.06.2013
906
39,073,335.00
17.06.2013
671
8,014,039.00
18.06.2013
372
69,390,002.00
19.06.2013
457
8,469,651.00
20.06.2013
304
5,223,686.00
21.06.2013
1049
46,481,447.00
24.06.2013
1204
20,330,414.00
25.06.2013
2195
7,480,304.00
26.06.2013
1017
20,193,672.00
27.06.2013
844
16,077,924.00
28.06.2013
864
15,204,360.00
Ukupno:
18613
415,485,608.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2013
37
2,121,540.00
06.06.2013
14
20,599,200.00
12.06.2013
120
67,285,256.00
26.06.2013
45
482,294,900.00
Ukupno:
216
572,300,896.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.06.2013
28
90,000,000,000.00
06.06.2013
14
2,688,513,819.60
12.06.2013
38
59,100,000,000.00
13.06.2013
8
2,194,253,741.42
19.06.2013
35
70,000,000,000.00
26.06.2013
34
75,000,000,000.00
27.06.2013
9
1,877,311,478.76
Ukupno:
166
300,860,079,039.78Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.06.2013
22
212,414,449.00
11.06.2013
1
44,435,951.63
17.06.2013
1
434,000.00
20.06.2013
3
73,207,252.40
25.06.2013
1
830,353.27
27.06.2013
1
1,129,935.30
28.06.2013
7
275,767,434.69
Ukupno:
36
608,219,376.29