PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 08. 2013. do 31. 08. 2013.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.08.2013
974
13,054,177.00
02.08.2013
1129
249,198,630.00
05.08.2013
1134
144,677,354.00
06.08.2013
1538
9,314,779.00
07.08.2013
868
6,589,660.00
08.08.2013
2207
55,695,202.00
09.08.2013
1128
57,721,132.00
12.08.2013
817
9,534,432.00
13.08.2013
801
6,812,220.00
14.08.2013
444
7,313,520.00
15.08.2013
898
53,358,280.00
16.08.2013
605
35,062,936.00
19.08.2013
442
16,042,314.00
20.08.2013
1116
17,666,448.00
21.08.2013
608
4,892,431.00
22.08.2013
628
118,550,467.00
23.08.2013
984
71,673,831.00
26.08.2013
1808
18,145,594.00
27.08.2013
1925
10,621,262.00
28.08.2013
1642
21,865,261.00
29.08.2013
1229
17,574,604.00
30.08.2013
1151
30,224,361.00
Ukupno:
24076
975,588,895.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.08.2013
13
3,333,474.00
05.08.2013
25
19,749,600.00
09.08.2013
167
35,425,000.00
13.08.2013
16
2,224,500.00
22.08.2013
46
861,200.00
27.08.2013
130
13,905,500.00
Ukupno:
397
75,499,274.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.08.2013
31
100,000,000,000.00
08.08.2013
14
3,907,644,000.00
09.08.2013
13
8,250,000,000.00
14.08.2013
25
70,000,000,000.00
15.08.2013
13
3,256,389,353.73
21.08.2013
37
80,000,000,000.00
28.08.2013
38
100,000,000,000.00
29.08.2013
13
2,864,040,000.00
Ukupno:
184
368,278,073,353.73Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.08.2013
1
66,000,000.00
05.08.2013
5
2,054,291,654.11
06.08.2013
1
235,146.00
08.08.2013
15
117,937,500.00
09.08.2013
2
41,859,781.00
12.08.2013
2
16,112,500.45
14.08.2013
8
43,196,270.73
15.08.2013
3
87,512,155.76
19.08.2013
2
25,975,000.00
20.08.2013
2
3,436,909.86
22.08.2013
1
62,000,000.00
23.08.2013
10
3,492,956.49
26.08.2013
1
40,278,888.50
27.08.2013
8
3,212,488.45
29.08.2013
1
62,000,000.00
Ukupno:
62
2,627,541,251.35