PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 12. 2014. do 31. 12. 2014.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.12.2014
1279
74,952,175.00
02.12.2014
1493
129,562,708.00
03.12.2014
981
49,007,595.00
04.12.2014
838
11,699,350.00
05.12.2014
910
91,272,889.00
08.12.2014
1075
56,877,593.00
09.12.2014
1173
150,404,010.00
10.12.2014
1317
29,343,358.00
11.12.2014
514
440,059,747.00
12.12.2014
207
92,396,461.00
15.12.2014
349
53,830,343.00
16.12.2014
293
11,881,178.00
17.12.2014
734
19,208,689.00
18.12.2014
360
25,612,850.00
19.12.2014
370
50,603,923.00
22.12.2014
183
26,852,921.00
23.12.2014
1078
71,154,182.00
24.12.2014
1582
26,882,450.00
25.12.2014
1028
56,465,837.00
26.12.2014
1124
26,303,996.00
29.12.2014
574
12,423,621.00
30.12.2014
371
21,856,877.00
31.12.2014
669
16,309,784.00
Ukupno:
18502
1,544,962,537.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
18.12.2014
10
3,740,000.00
23.12.2014
53
24,870,000.00
Ukupno:
63
28,610,000.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.12.2014
9
20,000,000,000.00
04.12.2014
7
2,896,047,000.00
10.12.2014
12
22,750,000,000.00
11.12.2014
7
2,094,971,391.15
17.12.2014
7
10,000,000,000.00
18.12.2014
8
2,931,272,677.84
19.12.2014
14
5,932,477,628.00
24.12.2014
2
2,827,143,182.03
31.12.2014
3
7,500,000,000.00
Ukupno:
69
76,931,911,879.02Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.12.2014
5
28,215,848.00
02.12.2014
2
30,018,956.80
05.12.2014
1
105,000,000.00
08.12.2014
19
211,525,000.00
09.12.2014
1
62,000,000.00
11.12.2014
1
333,273,769.50
12.12.2014
20
727,578,000.00
15.12.2014
6
144,485,000.00
16.12.2014
2
106,150,517.72
19.12.2014
22
642,198,000.00
23.12.2014
1
161,458.57
24.12.2014
1
121,838.00
29.12.2014
1
2,659,107.02
30.12.2014
1
22,892,620.93
31.12.2014
1
120,564.00
Ukupno:
84
2,416,400,680.54