PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 02. 2014. do 28. 02. 2014.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.02.2014
1467
50,436,032.00
04.02.2014
924
1,239,755,475.00
05.02.2014
1781
41,450,763.00
06.02.2014
1409
7,248,727.00
07.02.2014
1376
25,701,578.00
10.02.2014
1130
12,144,233.00
11.02.2014
979
29,941,175.00
12.02.2014
1479
26,964,766.00
13.02.2014
1426
50,000,476.00
14.02.2014
1339
61,115,053.00
18.02.2014
657
22,115,633.00
19.02.2014
1482
17,738,457.00
20.02.2014
1206
42,987,465.00
21.02.2014
1483
40,280,285.00
24.02.2014
1706
77,137,938.00
25.02.2014
1507
30,091,340.00
26.02.2014
1101
61,737,779.00
27.02.2014
1122
80,452,663.00
28.02.2014
966
80,925,965.00
Ukupno:
24540
1,998,225,803.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.02.2014
135
16,749,558.00
21.02.2014
16
10,238,400.00
27.02.2014
261
1,843,372,575.00
Ukupno:
412
1,870,360,533.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.02.2014
20
105,000,000,000.00
06.02.2014
31
5,894,087,439.20
12.02.2014
11
110,000,000,000.00
13.02.2014
14
9,931,900,000.00
19.02.2014
21
80,000,000,000.00
20.02.2014
20
9,060,959,470.68
26.02.2014
18
100,000,000,000.00
27.02.2014
24
7,249,382,897.20
Ukupno:
159
427,136,329,807.08Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.02.2014
5
1,911,967,342.47
06.02.2014
2
64,671,510.00
07.02.2014
6
3,339,485,753.42
10.02.2014
14
54,937,500.00
11.02.2014
1
3,453,518.08
12.02.2014
1
3,000,000.00
14.02.2014
1
110,000,000.00
20.02.2014
2
177,005,288.05
21.02.2014
20
1,913,684,329.78
24.02.2014
1
1,130,205.38
25.02.2014
1
307,083.33
26.02.2014
2
342,694.00
27.02.2014
2
40,674,623.75
28.02.2014
1
111,500.00
Ukupno:
59
7,620,771,348.26