PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 03. 2014. do 31. 03. 2014.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.03.2014
753
16,584,454.00
04.03.2014
1807
44,879,630.00
05.03.2014
3706
47,655,509.00
06.03.2014
1959
86,034,946.00
07.03.2014
2424
126,242,085.00
10.03.2014
2240
27,605,097.00
11.03.2014
2030
38,682,158.00
12.03.2014
1964
33,773,210.00
13.03.2014
2008
24,489,169.00
14.03.2014
852
31,434,888.00
17.03.2014
1283
28,490,706.00
18.03.2014
1777
21,422,747.00
19.03.2014
1069
155,888,539.00
20.03.2014
2399
100,801,583.00
21.03.2014
1352
34,590,271.00
24.03.2014
1254
23,612,399.00
25.03.2014
474
26,529,680.00
26.03.2014
1053
18,602,514.00
27.03.2014
893
22,975,639.00
28.03.2014
1837
39,586,219.00
31.03.2014
947
16,543,197.00
Ukupno:
34081
966,424,640.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.03.2014
3
9,831,780.00
07.03.2014
23
50,858,720.00
14.03.2014
47
7,250,000.00
17.03.2014
31
7,541,930.00
19.03.2014
31
440,230.00
20.03.2014
71
906,000.00
24.03.2014
12
655,800.00
28.03.2014
2
59,042,403.00
31.03.2014
261
166,026,776.32
Ukupno:
481
302,553,639.32Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.03.2014
23
95,000,000,000.00
06.03.2014
23
9,037,303,870.06
12.03.2014
21
91,830,000,000.00
13.03.2014
23
8,366,925,926.80
19.03.2014
20
80,000,000,000.00
20.03.2014
16
4,120,143,775.24
26.03.2014
19
90,000,000,000.00
27.03.2014
15
8,875,000,000.00
Ukupno:
160
387,229,373,572.10Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.03.2014
23
957,216,500.00
05.03.2014
1
392,778,464.15
06.03.2014
3
90,606,080.00
07.03.2014
10
300,000,000.00
14.03.2014
21
503,460,857.02
20.03.2014
2
22,982,189.79
21.03.2014
14
1,000,000,000.00
25.03.2014
1
1,128,206.63
26.03.2014
2
309,078.00
28.03.2014
18
205,387,000.00
31.03.2014
29
10,369,336.50
Ukupno:
124
3,484,237,712.09