PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2014. do 30. 04. 2014.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2014
1237
20,111,249.00
02.04.2014
693
24,253,026.00
03.04.2014
279
64,602,172.00
04.04.2014
550
31,226,057.00
07.04.2014
1578
27,931,948.00
08.04.2014
1340
27,139,323.00
09.04.2014
2410
19,401,125.00
10.04.2014
3016
27,453,833.00
11.04.2014
1657
17,678,783.00
14.04.2014
3061
315,059,048.00
15.04.2014
1489
17,847,459.00
16.04.2014
1471
54,028,271.00
17.04.2014
2001
92,629,658.00
22.04.2014
1108
25,332,566.00
23.04.2014
1405
31,621,240.00
24.04.2014
925
60,172,914.00
25.04.2014
604
13,925,246.00
28.04.2014
1203
24,899,623.00
29.04.2014
1115
257,823,615.00
30.04.2014
758
37,539,376.00
Ukupno:
27900
1,190,676,532.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
09.04.2014
10
8,337,600.00
10.04.2014
23
1,797,715.71
16.04.2014
31
5,784,411.00
24.04.2014
15
2,766,600.00
Ukupno:
79
18,686,326.71Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2014
29
17,806,726,257.12
02.04.2014
19
80,000,000,000.00
03.04.2014
27
7,842,296,447.26
09.04.2014
13
95,000,000,000.00
16.04.2014
16
105,000,000,000.00
17.04.2014
18
6,260,604,275.81
23.04.2014
18
83,950,000,000.00
30.04.2014
20
95,000,000,000.00
Ukupno:
160
490,859,626,980.19Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2014
26
711,879,000.00
03.04.2014
1
19,530,839.20
04.04.2014
23
1,000,000,000.00
07.04.2014
2
401,130,417.00
08.04.2014
9
428,096,688.83
11.04.2014
1
88,099.00
14.04.2014
8
346,278,000.00
15.04.2014
1
100,000,000.00
17.04.2014
2
41,585,040.00
22.04.2014
14
349,439,698.11
23.04.2014
10
63,325,000.00
24.04.2014
1
1,126,439.93
25.04.2014
20
1,140,000,000.00
28.04.2014
35
994,514,997.26
29.04.2014
3
44,405,638.00
30.04.2014
1
100,000,000.00
Ukupno:
157
5,741,399,857.33