PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 10. 2015. do 31. 10. 2015.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.10.2015
252
14,025,622.00
02.10.2015
342
19,513,282.00
05.10.2015
366
22,448,980.00
06.10.2015
236
22,126,764.00
07.10.2015
304
18,465,810.00
08.10.2015
495
13,216,918.00
09.10.2015
338
10,654,923.00
12.10.2015
657
31,952,970.00
13.10.2015
343
17,075,152.00
14.10.2015
528
19,634,854.00
15.10.2015
643
17,038,305.00
16.10.2015
347
8,564,113.00
19.10.2015
237
18,973,860.00
20.10.2015
379
295,775,225.00
21.10.2015
479
15,668,266.00
22.10.2015
403
22,657,730.00
23.10.2015
465
40,191,661.00
26.10.2015
395
7,013,856.00
27.10.2015
312
8,364,030.00
28.10.2015
338
10,296,215.00
29.10.2015
372
6,640,229.00
30.10.2015
464
45,177,903.00
Ukupno:
8695
685,476,668.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.10.2015
15
594,500.00
08.10.2015
3
305,100.00
14.10.2015
17
35,057,830.00
20.10.2015
112
25,245,613.00
Ukupno:
147
61,203,043.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.10.2015
12
60,000,000,000.00
08.10.2015
11
2,939,226,000.00
14.10.2015
8
40,000,000,000.00
15.10.2015
25
7,914,006,611.68
21.10.2015
7
50,000,000,000.00
22.10.2015
22
14,859,304,579.00
23.10.2015
4
7,072,000,000.00
26.10.2015
13
11,391,257,292.48
28.10.2015
11
50,000,000,000.00
Ukupno:
113
244,175,794,483.16Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.10.2015
12
346,883,200.00
05.10.2015
2
116,928,461.85
12.10.2015
1
146,000.00
13.10.2015
3
24,546,420.29
14.10.2015
2
95,000,000.00
15.10.2015
2
1,809,026.69
16.10.2015
1
1,456,000.00
19.10.2015
60
1,343,187,500.00
20.10.2015
3
154,138,047.17
22.10.2015
1
20,000,000.00
23.10.2015
13
932,597,000.00
26.10.2015
29
4,686,481,902.00
27.10.2015
3
11,986,887.38
Ukupno:
132
7,735,160,445.38