PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 11. 2015. do 30. 11. 2015.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.11.2015
535
34,168,086.00
03.11.2015
349
1,851,152,984.00
04.11.2015
145
3,662,690.00
05.11.2015
399
7,554,061.00
06.11.2015
350
11,615,240.00
09.11.2015
477
38,439,466.00
10.11.2015
308
6,308,286.00
12.11.2015
399
114,678,940.00
13.11.2015
359
24,726,194.00
16.11.2015
305
6,813,468.00
17.11.2015
229
20,839,726.00
18.11.2015
499
15,634,443.00
19.11.2015
426
25,593,960.00
20.11.2015
382
96,205,612.00
23.11.2015
400
56,069,779.00
24.11.2015
236
68,806,165.00
25.11.2015
246
85,013,428.00
26.11.2015
401
19,906,876.00
27.11.2015
433
43,601,820.00
30.11.2015
399
20,065,425.00
Ukupno:
7277
2,550,856,649.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.11.2015
16
5,940,900.00
05.11.2015
3
806,000.00
Ukupno:
19
6,746,900.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.11.2015
13
60,000,000,000.00
05.11.2015
11
2,977,869,000.00
10.11.2015
15
55,600,000,000.00
12.11.2015
11
9,595,550,000.00
18.11.2015
11
35,000,000,000.00
25.11.2015
11
50,000,000,000.00
Ukupno:
72
213,173,419,000.00Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.11.2015
1
62,000,000.00
09.11.2015
37
747,816,000.00
10.11.2015
1
50,000,000.00
13.11.2015
2
110,158,795.16
16.11.2015
1
939,521.70
17.11.2015
4
784,000,000.00
19.11.2015
3
368,253,591.34
20.11.2015
3
150,619,166.66
23.11.2015
23
495,038,000.00
24.11.2015
1
50,000,000.00
25.11.2015
36
326,303,107.68
26.11.2015
7
1,908,921,838.00
27.11.2015
14
627,001,287.78
30.11.2015
20
287,330,830.80
Ukupno:
153
5,968,382,139.12