PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 02. 2015. do 28. 02. 2015.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.02.2015
661
44,689,198.00
03.02.2015
1062
37,868,606.00
04.02.2015
545
40,312,257.00
05.02.2015
939
12,658,840.00
06.02.2015
1898
47,378,440.00
09.02.2015
1001
45,012,901.00
10.02.2015
608
37,911,234.00
11.02.2015
1050
45,752,079.00
12.02.2015
1239
32,591,344.00
13.02.2015
1891
24,775,221.00
18.02.2015
686
51,511,003.00
19.02.2015
656
21,783,149.00
20.02.2015
531
24,943,853.00
23.02.2015
924
21,693,644.00
24.02.2015
815
16,518,464.00
25.02.2015
537
142,190,559.00
26.02.2015
853
103,834,404.00
27.02.2015
982
52,666,697.00
Ukupno:
16878
804,091,893.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
10.02.2015
9
282,000.00
13.02.2015
9
7,420,056.00
23.02.2015
42
136,153,689.00
25.02.2015
12
498,800.00
Ukupno:
72
144,354,545.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.02.2015
2
1,000,000,000.00
05.02.2015
44
36,331,120,282.00
11.02.2015
6
6,100,000,000.00
13.02.2015
10
7,300,990,000.00
18.02.2015
1
200,000,000.00
26.02.2015
6
1,775,772,576.54
Ukupno:
69
52,707,882,858.54Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.02.2015
4
221,017,064.55
04.02.2015
3
138,379,796.58
06.02.2015
25
757,892,000.00
09.02.2015
8
265,731,232.89
10.02.2015
2
68,336,847.75
12.02.2015
1
46,284,364.27
13.02.2015
10
6,018,253,229.90
18.02.2015
2
47,523,124.39
19.02.2015
1
30,000,000.00
23.02.2015
20
1,894,474,728.12
24.02.2015
3
8,051,333.33
25.02.2015
1
129,207.00
26.02.2015
1
30,317,553.89
27.02.2015
19
1,045,000,000.00
Ukupno:
100
10,571,390,482.67