PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2015. do 30. 04. 2015.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2015
753
29,496,219.00
02.04.2015
488
28,668,674.00
03.04.2015
937
25,865,034.00
06.04.2015
1145
17,928,554.00
07.04.2015
862
12,717,303.00
08.04.2015
1472
23,763,607.00
09.04.2015
882
34,899,647.00
14.04.2015
978
35,500,629.00
15.04.2015
1579
42,327,575.00
16.04.2015
1162
70,300,289.00
17.04.2015
787
46,278,558.00
20.04.2015
676
130,136,942.00
21.04.2015
983
42,410,817.00
22.04.2015
650
65,035,257.00
23.04.2015
293
54,100,478.00
24.04.2015
253
85,304,404.00
27.04.2015
548
27,809,129.00
28.04.2015
570
21,521,062.00
29.04.2015
1009
27,704,151.00
30.04.2015
977
15,158,933.00
Ukupno:
17004
836,927,262.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2015
2
4,306,500.00
07.04.2015
7
342,000.00
08.04.2015
2488
4,715,320,330.00
15.04.2015
13
3,261,600.00
27.04.2015
109
15,582,000.00
Ukupno:
2619
4,738,812,430.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.04.2015
18
9,888,620,000.00
08.04.2015
5
20,000,000,000.00
09.04.2015
13
5,031,803,373.30
15.04.2015
11
15,000,000,000.00
16.04.2015
14
12,251,871,000.00
27.04.2015
14
11,611,295,679.76
29.04.2015
7
20,000,000,000.00
Ukupno:
82
93,783,590,053.06Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2015
34
1,847,685,279.57
02.04.2015
1
45,000,000.00
03.04.2015
1
1,810,838.24
06.04.2015
23
1,063,275,909.22
07.04.2015
1
40,000,000.00
08.04.2015
8
18,462,750.00
09.04.2015
1
50,248,760.31
14.04.2015
7
346,278,000.00
15.04.2015
1
40,000,000.00
16.04.2015
11
5,982,970,000.00
17.04.2015
1
50,000,000.00
20.04.2015
18
390,243,723.85
21.04.2015
2
49,284,957.61
23.04.2015
12
147,950,000.00
24.04.2015
1
5,000,000.00
27.04.2015
58
2,051,562,563.57
28.04.2015
1
60,000,000.00
29.04.2015
1
60,000,000.00
Ukupno:
182
12,249,772,782.37