PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 08. 2015. do 31. 08. 2015.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.08.2015
559
24,922,738.00
04.08.2015
518
39,043,210.00
05.08.2015
480
10,834,401.00
06.08.2015
416
18,672,368.00
07.08.2015
508
27,998,305.00
10.08.2015
459
18,058,975.00
11.08.2015
516
47,269,291.00
12.08.2015
299
8,759,937.00
13.08.2015
529
5,542,540.00
14.08.2015
381
30,524,253.00
17.08.2015
298
7,953,582.00
18.08.2015
398
314,198,355.00
19.08.2015
387
10,885,219.00
20.08.2015
386
63,464,392.00
21.08.2015
430
36,903,835.00
24.08.2015
472
26,042,711.00
25.08.2015
391
26,503,461.00
26.08.2015
413
24,471,046.00
27.08.2015
187
18,436,419.00
28.08.2015
299
39,407,287.00
31.08.2015
179
12,013,637.00
Ukupno:
8505
811,905,962.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
12.08.2015
7
4,764,000.00
21.08.2015
2
177,500.00
Ukupno:
9
4,941,500.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.08.2015
12
45,000,000,000.00
06.08.2015
6
2,856,142,990.00
12.08.2015
13
40,000,000,000.00
14.08.2015
11
10,000,000,000.00
19.08.2015
12
40,000,000,000.00
26.08.2015
8
55,000,000,000.00
Ukupno:
62
192,856,142,990.00Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.08.2015
1
62,000,000.00
07.08.2015
1
45,000,000.00
10.08.2015
8
406,127,263.92
11.08.2015
1
50,000,000.00
12.08.2015
1
215,182.00
13.08.2015
1
80,000,000.00
14.08.2015
15
6,010,453,750.00
17.08.2015
28
868,824,340.00
20.08.2015
2
46,400,000.00
21.08.2015
27
1,018,023,645.12
25.08.2015
1
6,046,185.72
28.08.2015
1
121,582.00
31.08.2015
3
106,167,469.14
Ukupno:
90
8,699,379,417.90