PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 09. 2015. do 30. 09. 2015.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2015
557
24,732,217.00
02.09.2015
374
200,071,855.00
03.09.2015
585
458,810,110.00
04.09.2015
480
26,776,288.00
07.09.2015
457
47,749,411.00
08.09.2015
388
4,457,449.00
09.09.2015
350
30,257,560.00
10.09.2015
381
11,773,445.00
11.09.2015
504
12,553,193.00
14.09.2015
387
10,934,434.00
15.09.2015
356
6,760,967.00
16.09.2015
406
10,373,958.00
17.09.2015
407
36,205,782.00
18.09.2015
305
15,283,261.00
21.09.2015
209
31,002,301.00
22.09.2015
292
7,625,921.00
23.09.2015
408
31,073,168.00
24.09.2015
672
26,892,254.00
25.09.2015
318
161,468,633.00
28.09.2015
649
19,042,739.00
29.09.2015
353
103,527,555.00
30.09.2015
299
49,162,491.00
Ukupno:
9137
1,326,534,992.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2015
107
25,688,045.00
08.09.2015
4
1,027,400.00
15.09.2015
1995
67,815,386.10
17.09.2015
45
69,650,900.00
22.09.2015
22
3,030,300.00
25.09.2015
103
8,956,000.00
28.09.2015
9
257,220.00
30.09.2015
1
6,240,150.00
Ukupno:
2286
182,665,401.10Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.09.2015
12
55,000,000,000.00
03.09.2015
7
2,578,282,071.30
04.09.2015
23
9,314,385,879.12
09.09.2015
16
59,250,000,000.00
14.09.2015
18
26,233,162,856.15
15.09.2015
1
949,450.91
16.09.2015
12
35,000,000,000.00
23.09.2015
8
45,000,000,000.00
24.09.2015
1
2,099,842.39
25.09.2015
20
9,509,970,000.00
30.09.2015
11
60,000,000,000.00
Ukupno:
129
301,888,850,099.87Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.09.2015
2
111,394,598.50
07.09.2015
12
542,403,008.79
11.09.2015
30
1,500,000,000.00
14.09.2015
19
600,370,079.84
15.09.2015
2
10,938,985.06
16.09.2015
1
60,000,000.00
17.09.2015
1
14,430,000.00
21.09.2015
3
93,586,517.18
22.09.2015
1
5,848,870.04
24.09.2015
1
1,610,000.00
25.09.2015
1
2,331,606.00
28.09.2015
25
288,037,002.55
29.09.2015
1
5,193,269.33
30.09.2015
3
148,631,399.89
Ukupno:
102
3,384,775,337.18