PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 12. 2016. do 30. 12. 2016.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.12.2016
509
53,768,554.00
02.12.2016
363
34,431,671.00
05.12.2016
837
29,404,944.00
06.12.2016
813
20,457,966.00
07.12.2016
450
10,799,154.00
08.12.2016
593
23,056,164.00
09.12.2016
675
20,971,314.00
12.12.2016
674
53,507,882.00
13.12.2016
393
28,848,626.00
14.12.2016
686
18,345,266.00
15.12.2016
398
27,175,823.00
16.12.2016
346
16,012,650.00
19.12.2016
350
40,720,512.00
20.12.2016
327
17,994,084.00
21.12.2016
273
16,895,100.00
22.12.2016
205
17,967,868.00
23.12.2016
600
34,278,234.00
26.12.2016
651
36,955,862.00
27.12.2016
261
14,036,302.00
28.12.2016
254
6,443,885.00
29.12.2016
406
13,171,113.00
30.12.2016
627
30,090,804.00
Ukupno:
10691
565,333,778.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.12.2016
1
114,000.00
15.12.2016
28
3,250,260.00
23.12.2016
51
1,332,000.00
27.12.2016
153
13,546,000.00
28.12.2016
97
107,529,560.00
29.12.2016
8
1,046,700.00
30.12.2016
4
519,943.75
Ukupno:
342
127,338,463.75Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.12.2016
18
90,000,000,000.00
14.12.2016
15
67,700,000,000.00
19.12.2016
29
15,323,153,596.04
21.12.2016
10
15,150,000,000.00
22.12.2016
3
3,109,704,227.10
28.12.2016
9
33,800,000,000.00
Ukupno:
84
225,082,857,823.14Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.12.2016
2
5,002,619.58
06.12.2016
1
1,690,000.00
08.12.2016
1
724,208.36
09.12.2016
1
10,000,000.00
12.12.2016
2
338,926,756.14
14.12.2016
20
569,845,800.00
19.12.2016
36
894,399,232.29
26.12.2016
40
31,328,848.36
27.12.2016
1
5,000,000.00
28.12.2016
2
10,204,633.87
30.12.2016
4
8,027,562.19
Ukupno:
110
1,875,149,660.79