PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 02. 2016. do 29. 02. 2016.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2016
382
19,583,763.00
02.02.2016
824
30,906,163.00
03.02.2016
855
21,520,752.00
04.02.2016
462
17,673,167.00
05.02.2016
102
18,128,683.00
08.02.2016
107
8,596,258.00
09.02.2016
322
6,125,496.00
10.02.2016
223
8,116,662.00
11.02.2016
214
7,739,748.00
12.02.2016
162
7,425,753.00
17.02.2016
147
7,961,675.00
18.02.2016
202
17,028,792.00
19.02.2016
210
70,837,020.00
22.02.2016
218
11,457,945.00
23.02.2016
462
8,250,218.00
24.02.2016
313
29,780,065.00
25.02.2016
680
9,053,473.00
26.02.2016
461
91,049,220.00
29.02.2016
242
6,265,043.00
Ukupno:
6588
397,499,896.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
10.02.2016
17
4,440,300.00
12.02.2016
49
2,584,400.00
23.02.2016
10
153,104,000.00
26.02.2016
31
11,985,000.00
Ukupno:
107
172,113,700.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2016
15
9,439,623,045.27
03.02.2016
9
20,000,000,000.00
04.02.2016
14
6,733,484,006.95
10.02.2016
11
30,000,000,000.00
17.02.2016
9
20,700,000,000.00
22.02.2016
27
31,619,240,012.62
24.02.2016
4
15,000,000,000.00
Ukupno:
89
133,492,347,064.84Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2016
23
1,000,000,000.00
02.02.2016
1
100,000,000.00
03.02.2016
4
223,879,840.00
04.02.2016
1
5,645,424.29
05.02.2016
65
5,000,000,000.00
08.02.2016
19
761,892,000.00
10.02.2016
1
6,335,111.02
12.02.2016
2
58,958,167.60
17.02.2016
18
4,536,559,745.80
18.02.2016
1
62,000,000.00
19.02.2016
4
149,048,898.21
22.02.2016
24
1,905,538,874.29
23.02.2016
2
70,000,000.00
24.02.2016
1
50,000,000.00
25.02.2016
1
50,000,000.00
29.02.2016
14
1,000,000,000.00
Ukupno:
181
14,979,858,061.21