PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 03. 2016. do 31. 03. 2016.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2016
552
13,237,249.00
02.03.2016
325
9,277,400.00
03.03.2016
275
5,716,996.00
04.03.2016
419
9,040,499.00
07.03.2016
402
13,184,703.00
08.03.2016
438
15,955,718.00
09.03.2016
333
8,303,074.00
10.03.2016
441
17,480,621.00
11.03.2016
278
4,569,353.00
14.03.2016
490
7,399,477.00
15.03.2016
559
140,619,352.00
16.03.2016
419
15,642,113.00
17.03.2016
350
14,383,565.00
18.03.2016
426
15,187,057.00
21.03.2016
320
6,890,556.00
22.03.2016
604
20,720,741.00
23.03.2016
370
21,737,655.00
24.03.2016
442
4,979,337.00
25.03.2016
477
8,241,297.00
28.03.2016
351
16,387,825.00
29.03.2016
150
8,924,376.00
30.03.2016
128
7,678,097.00
31.03.2016
199
17,798,883.00
Ukupno:
8748
403,355,944.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2016
8
980,000.00
02.03.2016
20
553,500.00
10.03.2016
164
339,409,726.10
11.03.2016
1
5,049,450.00
16.03.2016
6
22,410,300.00
23.03.2016
4
1,094,400.00
28.03.2016
57
1,746,680.00
31.03.2016
140
11,811,000.00
Ukupno:
400
383,055,056.10Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.03.2016
9
20,000,000,000.00
03.03.2016
6
2,847,120,106.50
07.03.2016
2
213,844,266.24
09.03.2016
11
30,000,000,000.00
14.03.2016
15
8,577,016,008.96
16.03.2016
9
20,000,000,000.00
17.03.2016
5
1,606,779,851.70
23.03.2016
10
20,000,000,000.00
30.03.2016
9
30,000,000,000.00
Ukupno:
76
133,244,760,233.40Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2016
1
65,000,000.00
02.03.2016
52
4,869,175,000.00
04.03.2016
1
1,966,770.52
07.03.2016
12
300,000,000.00
09.03.2016
5
10,949,527.94
10.03.2016
1
10,900,000.00
11.03.2016
1
50,000,000.00
14.03.2016
16
834,753,504.40
15.03.2016
1
161,333.33
16.03.2016
1
72,000,000.00
18.03.2016
1
5,000,000.00
21.03.2016
37
957,503,000.00
22.03.2016
2
122,007,121.90
23.03.2016
22
716,558,924.04
24.03.2016
1
55,000,000.00
28.03.2016
19
1,823,809,275.00
29.03.2016
2
43,075,000.00
31.03.2016
1
2,178,779.33
Ukupno:
176
9,940,038,236.46