PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2016. do 28. 04. 2016.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2016
607
19,922,844.00
04.04.2016
311
5,280,162.00
05.04.2016
215
44,087,116.00
06.04.2016
313
8,432,523.00
07.04.2016
200
20,551,875.00
08.04.2016
297
26,078,383.00
11.04.2016
254
31,548,272.00
12.04.2016
264
37,324,310.00
13.04.2016
168
3,743,987.00
14.04.2016
209
9,208,667.00
15.04.2016
342
22,560,131.00
18.04.2016
179
9,721,101.00
19.04.2016
218
10,020,941.00
20.04.2016
209
19,454,948.00
21.04.2016
259
5,403,080.00
22.04.2016
401
24,437,181.00
25.04.2016
201
6,450,387.00
26.04.2016
376
25,035,148.00
27.04.2016
295
27,597,655.00
28.04.2016
344
33,817,143.00
Ukupno:
5662
390,675,854.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2016
23
2,204,256.00
22.04.2016
40
10,633,500.00
25.04.2016
31
10,798,750.00
28.04.2016
37
6,020,000.00
Ukupno:
131
29,656,506.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.04.2016
13
38,200,000,000.00
13.04.2016
11
35,000,000,000.00
14.04.2016
1
1,649,824.02
20.04.2016
10
29,600,000,000.00
26.04.2016
1
1,499,509.19
27.04.2016
11
45,000,000,000.00
Ukupno:
47
147,803,149,333.21Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2016
25
1,820,868,000.00
06.04.2016
22
801,954,554.91
08.04.2016
2
670,896,460.00
12.04.2016
7
347,236,010.04
13.04.2016
1
45,000,000.00
18.04.2016
15
5,587,370,000.00
22.04.2016
1
13,402,709.62
25.04.2016
20
1,002,103,896.58
27.04.2016
43
3,511,025,444.64
28.04.2016
1
45,000,000.00
Ukupno:
137
13,844,857,075.79