PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2016. do 30. 06. 2016.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2016
353
86,405,377.00
02.06.2016
371
10,196,848.00
03.06.2016
505
71,516,679.00
06.06.2016
625
115,137,657.00
07.06.2016
290
20,509,686.00
08.06.2016
283
26,843,835.00
09.06.2016
397
17,754,537.00
10.06.2016
375
14,427,809.00
13.06.2016
310
14,724,868.00
14.06.2016
244
20,252,581.00
15.06.2016
249
21,383,788.00
16.06.2016
245
6,169,135.00
17.06.2016
255
22,354,884.00
20.06.2016
228
13,376,794.00
21.06.2016
90
7,555,309.00
22.06.2016
190
17,206,282.00
23.06.2016
203
5,020,448.00
24.06.2016
198
21,525,879.00
27.06.2016
190
6,727,112.00
28.06.2016
157
13,356,205.00
29.06.2016
105
12,071,564.00
30.06.2016
549
16,497,718.00
Ukupno:
6412
561,014,995.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2016
37
19,855,000.00
06.06.2016
61
111,714,616.76
13.06.2016
36
2,544,521.10
21.06.2016
14
1,337,000.00
22.06.2016
16
861,875.00
28.06.2016
15
7,202,800.00
Ukupno:
179
143,515,812.86Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2016
14
50,000,000,000.00
08.06.2016
17
73,950,000,000.00
09.06.2016
29
11,243,780,955.45
15.06.2016
17
62,300,000,000.00
16.06.2016
1
699,527.51
22.06.2016
15
45,000,000,000.00
27.06.2016
7
4,031,910,000.00
28.06.2016
16
6,792,997,656.87
29.06.2016
13
28,180,000,000.00
Ukupno:
129
281,499,388,139.83Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2016
2
4,996,343.52
06.06.2016
35
1,203,381,000.00
13.06.2016
16
1,327,494,767.18
15.06.2016
3
9,746,803.17
16.06.2016
2
8,742,500.00
21.06.2016
2
38,451,598.72
22.06.2016
2
514,201.47
23.06.2016
1
37,000,000.00
27.06.2016
49
6,900,911,674.00
Ukupno:
112
9,531,238,888.06