PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 09. 2016. do 30. 09. 2016.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2016
253
11,649,418.00
02.09.2016
247
11,179,954.00
05.09.2016
546
6,677,423.00
06.09.2016
412
10,285,550.00
07.09.2016
349
4,495,640.00
08.09.2016
329
7,346,956.00
09.09.2016
424
77,758,673.00
12.09.2016
728
11,767,578.00
13.09.2016
348
11,002,349.00
14.09.2016
251
4,440,877.00
15.09.2016
129
4,806,130.00
16.09.2016
206
8,709,327.00
19.09.2016
265
15,424,251.00
20.09.2016
222
7,876,998.00
21.09.2016
231
13,286,080.00
22.09.2016
410
21,968,478.00
23.09.2016
118
2,422,233.00
26.09.2016
501
12,318,218.00
27.09.2016
468
79,893,492.00
28.09.2016
374
10,047,625.00
29.09.2016
252
4,387,491.00
30.09.2016
248
22,606,841.00
Ukupno:
7311
360,351,582.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.09.2016
27
4,320,827.50
Ukupno:
27
4,320,827.50Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2016
2
681,864,980.00
07.09.2016
18
79,200,000,000.00
12.09.2016
1
24,996,923.21
13.09.2016
1
700,358.40
14.09.2016
17
78,400,000,000.00
16.09.2016
1
1,000,195.13
19.09.2016
1
1,000,002.30
21.09.2016
10
42,800,000,000.00
28.09.2016
16
65,000,000,000.00
30.09.2016
11
5,103,686,059.62
Ukupno:
78
271,213,248,518.66Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2016
2
4,700,000.27
05.09.2016
19
567,088,200.00
07.09.2016
4
12,024,587.03
09.09.2016
2
2,324,208.36
12.09.2016
31
1,500,000,000.00
19.09.2016
1
13,522,094.86
26.09.2016
6
67,476,000.00
27.09.2016
1
10,000,000.00
30.09.2016
1
10,000,000.00
Ukupno:
67
2,187,135,090.52