PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 11. 2017. do 30. 11. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2017
230
5,419,473.00
02.11.2017
248
11,804,393.00
03.11.2017
188
3,377,819.00
06.11.2017
296
11,364,948.00
07.11.2017
195
10,679,584.00
08.11.2017
217
11,146,852.00
09.11.2017
349
12,037,481.00
10.11.2017
248
21,710,579.00
13.11.2017
267
50,322,815.00
14.11.2017
165
279,331,832.00
15.11.2017
148
8,192,102.00
16.11.2017
168
13,560,151.00
17.11.2017
172
108,786,127.00
20.11.2017
153
33,106,729.00
21.11.2017
384
54,433,781.00
22.11.2017
198
82,014,186.00
23.11.2017
141
27,895,694.00
24.11.2017
184
21,734,039.00
27.11.2017
177
10,583,715.00
28.11.2017
271
45,049,597.00
29.11.2017
173
72,128,963.00
30.11.2017
251
131,832,258.00
Ukupno:
4823
1,026,513,118.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2017
56
8,484,465.72
06.11.2017
6
3,132,000.00
10.11.2017
298
4,761,900.00
24.11.2017
11
3,580,000.00
29.11.2017
10
1,729,800.00
Ukupno:
381
21,688,165.72Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2017
14
66,150,000,000.00
02.11.2017
1
2,000,069.50
03.11.2017
1
749,805.05
08.11.2017
30
75,000,000,000.00
10.11.2017
1
2,215,600.00
15.11.2017
17
60,000,000,000.00
22.11.2017
11
53,950,000,000.00
28.11.2017
1
600,521.99
29.11.2017
12
56,500,000,000.00
30.11.2017
1
500,073.07
Ukupno:
89
311,606,066,069.61Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.11.2017
1
477,898.59
08.11.2017
18
250,000,000.00
10.11.2017
1
87,780,667.29
13.11.2017
1
90,000,000.00
15.11.2017
1
10,013,651.98
21.11.2017
18
495,038,000.00
27.11.2017
54
530,920,393.80
Ukupno:
94
1,464,230,611.66