PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 12. 2017. do 15. 12. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.12.2017
274
37,724,120.00
04.12.2017
257
12,132,211.00
05.12.2017
213
20,638,725.00
06.12.2017
193
8,930,195.00
07.12.2017
270
4,447,599.00
08.12.2017
188
10,570,294.00
11.12.2017
240
4,828,299.00
12.12.2017
246
12,200,388.00
13.12.2017
224
3,836,166.00
14.12.2017
366
98,182,060.00
15.12.2017
312
21,905,762.00
Ukupno:
2783
235,395,819.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.12.2017
70
1,677,270.00
Ukupno:
70
1,677,270.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.12.2017
1
599,665.32
05.12.2017
1
899,583.84
06.12.2017
13
61,500,000,000.00
08.12.2017
4
6,694,689.59
11.12.2017
1
700,232.11
12.12.2017
1
499,570.43
13.12.2017
16
35,850,000,000.00
Ukupno:
37
97,359,393,741.29
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.12.2017
1
477,898.59
05.12.2017
6
24,835,417.50
11.12.2017
1
333,206,627.12
12.12.2017
1
2,000,000.00
13.12.2017
1
1,350,000.00
14.12.2017
21
569,845,800.00
Ukupno:
31
931,715,743.21