PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 02. 2017. do 28. 02. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2017
288
6,397,036.00
02.02.2017
351
493,223,497.00
03.02.2017
446
12,300,445.00
06.02.2017
314
343,587,543.00
07.02.2017
230
34,220,487.00
08.02.2017
193
5,479,773.00
09.02.2017
397
7,142,629.00
10.02.2017
340
2,882,053.00
13.02.2017
600
18,672,686.00
14.02.2017
259
10,329,710.00
17.02.2017
259
39,200,411.00
20.02.2017
322
132,082,724.00
21.02.2017
371
7,953,141.00
22.02.2017
418
22,309,973.00
23.02.2017
430
43,866,085.00
24.02.2017
284
95,723,618.00
27.02.2017
278
14,971,035.00
28.02.2017
301
14,332,057.00
Ukupno:
6081
1,304,674,903.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.02.2017
393
40,086,575.76
17.02.2017
6
1,801,250.90
21.02.2017
126
11,406,661.00
Ukupno:
525
53,294,487.66Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2017
18
55,000,000,000.00
08.02.2017
17
75,000,000,000.00
09.02.2017
3
1,728,586,539.24
13.02.2017
1
1,000,000.00
14.02.2017
17
45,350,000,000.00
17.02.2017
13
14,836,889,109.90
22.02.2017
11
17,100,000,000.00
27.02.2017
14
4,657,269,645.59
Ukupno:
94
213,673,745,294.73Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2017
19
988,381,600.00
03.02.2017
1
6,964,680.00
06.02.2017
86
5,708,617,389.47
10.02.2017
9
41,219,358.75
13.02.2017
9
202,631,676.46
17.02.2017
6
5,427,516,050.00
22.02.2017
83
6,520,345,800.00
23.02.2017
2
14,209,153.99
24.02.2017
1
581,430.00
27.02.2017
16
1,000,000,000.00
Ukupno:
232
19,910,467,138.67