PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 04. 2017. do 28. 04. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.04.2017
294
30,372,301.00
04.04.2017
409
70,317,942.00
05.04.2017
212
22,135,536.00
06.04.2017
408
24,072,787.00
07.04.2017
235
16,232,808.00
10.04.2017
293
15,550,143.00
11.04.2017
291
14,084,175.00
12.04.2017
324
28,137,531.00
13.04.2017
454
15,946,558.00
18.04.2017
423
48,240,942.00
19.04.2017
510
26,893,719.00
20.04.2017
137
25,200,004.00
21.04.2017
259
23,085,376.00
24.04.2017
283
21,145,113.00
25.04.2017
159
7,023,673.00
26.04.2017
344
11,654,809.00
27.04.2017
348
22,324,836.00
28.04.2017
161
4,666,959.00
Ukupno:
5544
427,085,212.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.04.2017
48
4,147,835.00
10.04.2017
9
21,736,400.00
21.04.2017
8
1,116,748.75
26.04.2017
10
529,200.00
Ukupno:
75
27,530,183.75Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.04.2017
31
59,070,000,000.00
07.04.2017
2
3,215,450.60
10.04.2017
1
1,400,000.00
12.04.2017
19
35,620,000,000.00
13.04.2017
21
14,327,661,303.80
18.04.2017
2
744,849.20
19.04.2017
9
15,750,000,000.00
26.04.2017
13
35,000,000,000.00
Ukupno:
98
159,773,021,603.60Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.04.2017
27
1,802,448,000.00
06.04.2017
28
800,000,000.00
07.04.2017
1
724,536.54
10.04.2017
5
37,751,511.80
12.04.2017
7
352,778,000.00
13.04.2017
1
4,660,000.00
18.04.2017
4
248,114,092.10
24.04.2017
2
14,211,860.54
27.04.2017
45
3,464,986,859.82
Ukupno:
120
6,725,674,860.80