PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 05. 2017. do 31. 05. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.05.2017
242
10,298,744.00
04.05.2017
229
8,340,871.00
05.05.2017
320
14,451,213.00
08.05.2017
164
19,494,209.00
09.05.2017
189
46,403,739.00
10.05.2017
248
12,243,960.00
11.05.2017
301
17,839,570.00
12.05.2017
373
29,319,862.00
15.05.2017
499
13,644,414.00
16.05.2017
228
16,016,256.00
17.05.2017
276
18,584,312.00
18.05.2017
213
47,064,499.00
19.05.2017
245
6,402,781.00
22.05.2017
382
17,517,795.00
23.05.2017
282
29,523,143.00
24.05.2017
267
13,954,942.00
25.05.2017
275
25,117,062.00
26.05.2017
255
23,709,053.00
29.05.2017
233
39,710,954.00
30.05.2017
290
41,249,526.00
31.05.2017
128
11,725,947.00
Ukupno:
5639
462,612,852.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2017
59
320,458,656.00
05.05.2017
7
367,850.00
08.05.2017
19
377,000.00
12.05.2017
73
17,884,020.00
17.05.2017
115
56,692,512.30
26.05.2017
9
83,918,250.00
Ukupno:
282
479,698,288.30Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.05.2017
12
36,430,000,000.00
08.05.2017
18
7,815,083,426.05
10.05.2017
20
70,000,000,000.00
17.05.2017
16
36,100,000,000.00
18.05.2017
21
10,750,664,312.70
19.05.2017
26
22,051,890,291.63
22.05.2017
1
450,000.00
24.05.2017
14
35,000,000,000.00
29.05.2017
1
800,278.22
31.05.2017
19
45,000,000,000.00
Ukupno:
148
263,148,888,308.60Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.05.2017
44
1,250,724,208.36
12.05.2017
2
731,324.88
15.05.2017
1
1,999,999.99
18.05.2017
12
800,000,000.00
23.05.2017
2
14,052,789.81
25.05.2017
35
15,406,041.43
30.05.2017
5
126,558,000.00
31.05.2017
8
35,106,160.40
Ukupno:
109
2,244,578,524.87