PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2017. do 30. 06. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2017
394
34,389,279.00
02.06.2017
331
10,635,432.00
05.06.2017
174
6,974,124.00
06.06.2017
317
17,434,077.00
07.06.2017
166
8,383,611.00
08.06.2017
386
13,146,054.00
09.06.2017
193
64,928,275.00
12.06.2017
228
13,058,535.00
13.06.2017
338
15,180,609.00
14.06.2017
419
105,197,492.00
15.06.2017
248
36,351,291.00
16.06.2017
186
67,613,058.00
19.06.2017
115
39,571,099.00
20.06.2017
110
7,433,085.00
21.06.2017
247
7,157,896.00
22.06.2017
197
9,259,739.00
23.06.2017
150
8,431,465.00
26.06.2017
202
4,301,656.00
27.06.2017
173
76,868,383.00
28.06.2017
369
8,354,901.00
29.06.2017
299
5,540,162.00
30.06.2017
102
3,595,444.00
Ukupno:
5344
563,805,667.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.06.2017
2
1,520,000.00
14.06.2017
97
57,367,992.00
26.06.2017
105
12,247,449.00
Ukupno:
204
71,135,441.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2017
1
310,242,000.00
02.06.2017
1
295,003,341.17
07.06.2017
18
60,000,000,000.00
08.06.2017
2
1,400,274.36
12.06.2017
4
8,886,560.00
13.06.2017
1
180,777.18
14.06.2017
20
59,300,000,000.00
15.06.2017
25
7,094,077,070.40
20.06.2017
2
1,400,860.97
21.06.2017
17
35,000,000,000.00
22.06.2017
1
850,405.60
26.06.2017
7
5,225,490,000.00
27.06.2017
1
199,698.88
28.06.2017
19
68,519,000,000.00
Ukupno:
119
235,756,730,988.56Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2017
6
32,468,807.21
05.06.2017
37
1,208,090,027.50
06.06.2017
1
724,208.36
12.06.2017
1
335,420,584.74
14.06.2017
2
3,133,764.00
16.06.2017
1
3,500,000.00
23.06.2017
3
34,143,407.77
26.06.2017
13
264,406,160.00
27.06.2017
6
2,187,343,430.28
30.06.2017
1
3,000,000.00
Ukupno:
71
4,072,230,389.86