PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 07. 2017. do 31. 07. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.07.2017
212
22,878,839.00
04.07.2017
179
11,444,820.00
05.07.2017
197
8,427,032.00
06.07.2017
342
11,776,777.00
07.07.2017
249
116,833,446.00
10.07.2017
150
16,824,257.00
11.07.2017
293
12,402,739.00
12.07.2017
288
44,143,291.00
13.07.2017
230
18,066,558.00
14.07.2017
103
9,655,442.00
17.07.2017
263
20,083,753.00
18.07.2017
159
2,888,242.00
19.07.2017
156
10,158,108.00
20.07.2017
208
6,953,455.00
21.07.2017
341
8,741,194.00
24.07.2017
160
8,639,010.00
25.07.2017
193
38,901,995.00
26.07.2017
324
33,714,905.00
27.07.2017
253
18,020,313.00
28.07.2017
263
51,930,843.00
31.07.2017
302
21,656,292.00
Ukupno:
4865
494,141,311.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.07.2017
91
13,085,512.50
28.07.2017
73
3,785,250.00
Ukupno:
164
16,870,762.50Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.07.2017
16
60,750,000,000.00
10.07.2017
17
10,098,820,553.50
11.07.2017
1
810,094.45
12.07.2017
18
56,650,000,000.00
19.07.2017
12
35,000,000,000.00
21.07.2017
1
630,264.52
26.07.2017
10
25,400,000,000.00
27.07.2017
27
7,489,598,078.20
28.07.2017
1
799,551.05
Ukupno:
103
195,390,658,541.72Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.07.2017
1
1,022,670.00
06.07.2017
2
88,951,640.36
10.07.2017
32
2,000,000,000.00
11.07.2017
1
1,984,583.00
14.07.2017
2
13,011,674.63
21.07.2017
73
4,758,448,725.00
24.07.2017
2
14,162,012.65
25.07.2017
4
36,717,000.00
27.07.2017
2
5,499,982.12
28.07.2017
1
1,404,819.00
Ukupno:
120
6,921,203,106.76