PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 07. 2017. do 21. 07. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.07.2017
212
22,878,839.00
04.07.2017
179
11,444,820.00
05.07.2017
197
8,427,032.00
06.07.2017
342
11,776,777.00
07.07.2017
249
116,833,446.00
10.07.2017
150
16,824,257.00
11.07.2017
293
12,402,739.00
12.07.2017
288
44,143,291.00
13.07.2017
230
18,066,558.00
14.07.2017
103
9,655,442.00
17.07.2017
263
20,083,753.00
18.07.2017
159
2,888,242.00
19.07.2017
156
10,158,108.00
20.07.2017
208
6,953,455.00
21.07.2017
341
8,741,194.00
Ukupno:
3370
321,277,953.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.07.2017
91
13,085,512.50
Ukupno:
91
13,085,512.50
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.07.2017
16
60,750,000,000.00
10.07.2017
17
10,098,820,553.50
11.07.2017
1
810,094.45
12.07.2017
18
56,650,000,000.00
19.07.2017
12
35,000,000,000.00
21.07.2017
1
630,264.52
Ukupno:
65
162,500,260,912.47
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.07.2017
1
1,022,670.00
06.07.2017
2
88,951,640.36
10.07.2017
32
2,000,000,000.00
11.07.2017
1
1,984,583.00
14.07.2017
2
13,011,674.63
21.07.2017
73
4,758,448,725.00
Ukupno:
111
6,863,419,292.99