PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 08. 2017. do 31. 08. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.08.2017
342
150,400,546.00
02.08.2017
246
28,736,920.00
03.08.2017
270
11,927,447.00
04.08.2017
192
28,637,660.00
07.08.2017
338
35,841,961.00
08.08.2017
169
9,062,136.00
09.08.2017
179
25,092,382.00
10.08.2017
174
46,053,625.00
11.08.2017
163
10,422,559.00
14.08.2017
359
38,024,544.00
15.08.2017
338
19,970,793.00
16.08.2017
216
20,410,543.00
17.08.2017
67
3,499,123.00
18.08.2017
226
13,662,090.00
21.08.2017
284
11,154,561.00
22.08.2017
232
9,319,399.00
23.08.2017
219
4,914,730.00
24.08.2017
255
18,047,630.00
25.08.2017
343
24,374,405.00
28.08.2017
247
190,421,018.00
29.08.2017
205
19,236,933.00
30.08.2017
166
8,095,084.00
31.08.2017
357
14,290,383.00
Ukupno:
5587
741,596,472.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.08.2017
2608
2,736,145,882.00
Ukupno:
2608
2,736,145,882.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.08.2017
15
35,000,000,000.00
04.08.2017
12
8,203,000,653.40
07.08.2017
1
64,581.40
09.08.2017
21
75,000,000,000.00
11.08.2017
1
180,020.75
14.08.2017
1
394,903,410.00
16.08.2017
12
40,000,000,000.00
21.08.2017
2
513,441,502.41
23.08.2017
14
50,000,000,000.00
30.08.2017
14
65,000,000,000.00
31.08.2017
1
599,701.75
Ukupno:
94
274,112,189,869.71Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.08.2017
1
1,013,334.00
07.08.2017
1
477,898.59
09.08.2017
1
1,426,213.90
10.08.2017
1
13,480,963.95
11.08.2017
2
16,920,154.50
14.08.2017
11
261,641,670.70
15.08.2017
3
9,296,217.60
17.08.2017
2
5,215,501.00
21.08.2017
26
913,418,000.00
23.08.2017
2
14,210,000.00
24.08.2017
2
388,889.15
Ukupno:
52
1,237,488,843.39