PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2018. do 16. 01. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2018
221
16,193,326.00
04.01.2018
528
39,608,279.00
05.01.2018
325
55,677,893.00
08.01.2018
135
3,825,277.00
09.01.2018
202
10,614,601.00
10.01.2018
318
52,078,661.00
11.01.2018
188
20,032,809.00
12.01.2018
338
14,561,151.00
15.01.2018
379
14,695,884.00
16.01.2018
691
27,815,040.00
Ukupno:
3325
255,102,921.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2018
18
70,000,000,000.00
10.01.2018
20
100,000,000,000.00
Ukupno:
38
170,000,000,000.00
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
12.01.2018
27
876,350,000.00
Ukupno:
27
876,350,000.00