PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 12. 2018. do 07. 12. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.12.2018
230
2,015,583.00
04.12.2018
135
8,332,880.00
05.12.2018
116
8,624,239.00
06.12.2018
128
52,577,447.00
07.12.2018
160
12,890,015.00
Ukupno:
769
84,440,164.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.12.2018
1
619,505.16
05.12.2018
13
35,000,000,000.00
07.12.2018
1
3,986,126.00
Ukupno:
15
35,004,605,631.16
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.12.2018
6
20,917,360.00
Ukupno:
6
20,917,360.00