PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 02. 2018. do 28. 02. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2018
600
140,246,719.00
02.02.2018
302
20,422,797.00
05.02.2018
736
10,685,845.00
06.02.2018
494
14,425,113.00
07.02.2018
405
6,143,740.00
08.02.2018
507
36,031,326.00
09.02.2018
309
18,486,523.00
12.02.2018
213
5,030,229.00
13.02.2018
490
46,567,197.00
14.02.2018
250
11,897,309.00
19.02.2018
427
14,631,178.00
20.02.2018
125
8,488,589.00
21.02.2018
192
28,593,525.00
22.02.2018
414
18,123,650.00
23.02.2018
303
8,028,912.00
26.02.2018
337
7,321,871.00
27.02.2018
394
51,328,247.00
28.02.2018
355
7,211,975.00
Ukupno:
6853
453,664,745.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
20.02.2018
36
2,995,652.22
21.02.2018
10
12,190,000.00
28.02.2018
3
58,895,620.07
Ukupno:
49
74,081,272.29Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2018
14
8,781,946,908.35
07.02.2018
16
80,000,000,000.00
08.02.2018
39
27,473,469,926.42
13.02.2018
1
1,299,901.87
14.02.2018
12
44,000,000,000.00
19.02.2018
20
11,785,524,624.79
20.02.2018
3
6,799,816.33
21.02.2018
6
10,250,000,000.00
22.02.2018
28
18,893,969,093.56
28.02.2018
12
16,750,000,000.00
Ukupno:
151
217,943,010,271.32Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2018
28
988,859,498.59
05.02.2018
56
5,000,000,000.00
06.02.2018
19
717,892,000.00
12.02.2018
2
14,400,112.63
19.02.2018
6
211,367,850.00
22.02.2018
77
6,520,345,800.00
27.02.2018
1
2,245,434.69
Ukupno:
189
13,455,110,695.91