PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 03. 2018. do 30. 03. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2018
253
29,257,540.00
02.03.2018
150
24,998,015.00
05.03.2018
166
7,901,470.00
06.03.2018
244
14,244,732.00
07.03.2018
172
13,367,225.00
08.03.2018
459
14,595,927.00
09.03.2018
453
5,697,728.00
12.03.2018
358
5,917,066.00
13.03.2018
408
758,382,650.00
14.03.2018
286
8,240,458.00
15.03.2018
433
14,816,124.00
16.03.2018
342
14,245,105.00
19.03.2018
330
371,989,761.00
20.03.2018
405
44,312,728.00
21.03.2018
375
10,637,075.00
22.03.2018
692
32,562,561.00
23.03.2018
305
69,509,969.00
26.03.2018
256
2,597,938.00
27.03.2018
361
49,126,198.00
28.03.2018
264
10,002,972.00
29.03.2018
204
15,723,372.00
30.03.2018
208
28,189,513.00
Ukupno:
7124
1,546,316,127.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
12.03.2018
66
5,188,740.00
28.03.2018
80
344,640.00
29.03.2018
9
13,568,000.00
Ukupno:
155
19,101,380.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2018
25
15,616,207,833.15
02.03.2018
23
16,552,170,136.62
05.03.2018
1
499,447.20
07.03.2018
17
60,000,000,000.00
08.03.2018
32
21,498,828,093.27
13.03.2018
1
1,659,745.95
14.03.2018
18
54,000,000,000.00
15.03.2018
17
11,650,926,135.77
19.03.2018
3
6,444,787.74
20.03.2018
1
5,149,573.21
21.03.2018
14
35,000,000,000.00
22.03.2018
18
8,866,691,414.10
23.03.2018
1
450,136.43
26.03.2018
2
1,499,683.48
28.03.2018
16
40,000,000,000.00
29.03.2018
16
9,184,516,351.36
Ukupno:
205
272,385,043,338.28Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.03.2018
55
4,804,175,000.00
05.03.2018
7
22,176,018.56
07.03.2018
12
300,000,000.00
13.03.2018
1
16,000,000.00
14.03.2018
1
1,350,000.00
16.03.2018
1
348,982.74
19.03.2018
1
3,150,000.00
20.03.2018
33
957,503,000.00
29.03.2018
1
2,245,434.69
Ukupno:
112
6,106,948,435.99