PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2018. do 29. 06. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2018
156
46,284,365.00
04.06.2018
204
7,341,843.00
05.06.2018
208
33,403,180.00
06.06.2018
107
5,613,748.00
07.06.2018
223
2,009,805.00
08.06.2018
130
3,819,112.00
11.06.2018
108
47,519,707.00
12.06.2018
196
10,337,532.00
13.06.2018
135
4,351,594.00
14.06.2018
434
17,026,314.00
15.06.2018
169
3,656,027.00
18.06.2018
171
9,152,314.00
19.06.2018
194
5,842,465.00
20.06.2018
174
11,311,782.00
21.06.2018
133
4,534,106.00
22.06.2018
175
17,859,883.00
25.06.2018
56
12,799,608.00
26.06.2018
86
43,202,482.00
27.06.2018
164
3,448,583.00
28.06.2018
169
28,760,980.00
29.06.2018
115
8,175,945.00
Ukupno:
3507
326,451,375.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2018
6
140,400.00
05.06.2018
8
497,400.00
06.06.2018
14
4,087,200.00
27.06.2018
5
2,117,271.20
Ukupno:
33
6,842,271.20Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.06.2018
2
3,959,092.00
05.06.2018
1
730,424.40
06.06.2018
18
95,000,000,000.00
07.06.2018
14
5,559,747,476.40
11.06.2018
1
3,435,900.00
12.06.2018
2
869,996.63
13.06.2018
17
85,000,000,000.00
14.06.2018
2
1,500,522.34
18.06.2018
1
800,239.47
19.06.2018
3
4,420,912.03
20.06.2018
14
55,850,000,000.00
21.06.2018
4
7,076,503.10
22.06.2018
1
249,587.89
26.06.2018
2
1,575,918.09
27.06.2018
14
65,000,000,000.00
28.06.2018
2
1,199,952.46
29.06.2018
3
3,924,277.79
Ukupno:
101
306,439,490,802.60Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2018
1
384,974.27
05.06.2018
33
1,206,253,222.50
08.06.2018
1
10,000,000.00
11.06.2018
2
333,739,103.14
13.06.2018
3
27,336,998.28
14.06.2018
2
11,333,333.34
22.06.2018
1
20,000,000.00
26.06.2018
6
2,808,664,296.57
27.06.2018
6
75,529,770.03
28.06.2018
1
3,000,000.00
Ukupno:
56
4,496,241,698.13