PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 07. 2018. do 31. 07. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.07.2018
202
41,232,567.00
03.07.2018
203
36,381,816.00
04.07.2018
410
23,432,419.00
05.07.2018
249
11,794,672.00
06.07.2018
159
69,782,336.00
09.07.2018
57
6,594,858.00
10.07.2018
239
12,891,706.00
11.07.2018
129
2,505,504.00
12.07.2018
286
21,359,402.00
13.07.2018
119
8,982,410.00
16.07.2018
57
2,779,774.00
17.07.2018
80
9,222,458.00
18.07.2018
194
13,120,307.00
19.07.2018
224
66,534,247.00
20.07.2018
228
12,504,788.00
23.07.2018
173
22,629,727.00
24.07.2018
190
23,498,268.00
25.07.2018
113
6,180,270.00
26.07.2018
51
19,568,923.00
27.07.2018
206
127,398,160.00
30.07.2018
141
7,659,709.00
31.07.2018
195
7,722,543.00
Ukupno:
3905
553,776,864.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.07.2018
3
729,600.00
04.07.2018
2
95,000.00
25.07.2018
32
121,000,000.00
Ukupno:
37
121,824,600.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.07.2018
1
299,877.96
04.07.2018
16
85,000,000,000.00
10.07.2018
2
847,339.30
11.07.2018
14
80,000,000,000.00
12.07.2018
12
7,463,218,411.00
17.07.2018
1
719,990.49
18.07.2018
10
28,750,000,000.00
19.07.2018
5
4,261,297,684.00
20.07.2018
1
199,520.64
23.07.2018
3
2,947,735.32
25.07.2018
14
40,000,000,000.00
31.07.2018
1
999,545.71
Ukupno:
80
245,480,530,104.42Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.07.2018
1
390,947.60
06.07.2018
1
42,532,344.00
13.07.2018
1
1,350,000.00
23.07.2018
80
6,325,000,000.00
25.07.2018
4
36,717,000.00
26.07.2018
1
20,431,393.56
27.07.2018
4
21,676,444.70
31.07.2018
1
16,520,000.00
Ukupno:
93
6,464,618,129.86