PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 09. 2018. do 20. 09. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.09.2018
139
2,897,650.00
04.09.2018
272
3,032,111.00
05.09.2018
227
23,088,020.00
06.09.2018
198
60,214,541.00
07.09.2018
88
5,849,795.00
10.09.2018
158
16,482,197.00
11.09.2018
232
14,091,308.00
12.09.2018
51
3,232,614.00
13.09.2018
110
2,662,862.00
14.09.2018
159
45,900,156.00
17.09.2018
97
2,415,749.00
18.09.2018
302
5,611,740.00
19.09.2018
168
3,378,186.00
20.09.2018
256
10,224,765.00
Ukupno:
2457
199,081,694.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
12.09.2018
2
100,073,220.00
17.09.2018
49
3,727,009.28
19.09.2018
245
11,247,376.00
Ukupno:
296
115,047,605.28
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.09.2018
1
799,815.67
05.09.2018
16
85,000,000,000.00
12.09.2018
19
70,000,000,000.00
13.09.2018
11
7,305,195,058.44
18.09.2018
1
200,482.65
19.09.2018
12
39,500,000,000.00
Ukupno:
60
201,806,195,356.76
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.09.2018
6
20,891,667.50
11.09.2018
32
1,500,000,000.00
12.09.2018
1
1,350,000.00
18.09.2018
1
268,394.42
Ukupno:
40
1,522,510,061.92