PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2019. do 18. 01. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2019
137
43,696,283.00
08.01.2019
90
8,107,245.00
09.01.2019
52
1,700,265.00
10.01.2019
49
7,577,946.00
11.01.2019
43
6,809,918.00
14.01.2019
65
3,337,196.00
15.01.2019
120
21,373,888.00
16.01.2019
110
9,364,058.00
17.01.2019
76
2,604,204.00
18.01.2019
212
1,654,342.00
Ukupno:
954
106,225,345.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
10.01.2019
88
30,191,760.00
Ukupno:
88
30,191,760.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2019
13
63,100,000,000.00
09.01.2019
17
70,000,000,000.00
11.01.2019
33
18,329,461,089.48
16.01.2019
7
15,000,000,000.00
17.01.2019
22
18,293,271,953.06
Ukupno:
92
184,722,733,042.54
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
14.01.2019
26
875,000,000.00
Ukupno:
26
875,000,000.00