PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 12. 2019. do 31. 12. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.12.2019
106
18,917,536.00
03.12.2019
122
6,433,190.00
04.12.2019
74
5,708,082.00
05.12.2019
72
3,934,262.00
06.12.2019
115
54,163,398.00
09.12.2019
96
6,966,622.00
10.12.2019
72
15,261,007.00
11.12.2019
70
6,250,570.00
12.12.2019
73
5,059,806.00
13.12.2019
96
16,365,307.00
16.12.2019
81
20,927,250.00
17.12.2019
62
2,883,217.00
18.12.2019
91
10,448,139.00
19.12.2019
134
7,075,012.00
20.12.2019
67
4,747,613.00
23.12.2019
88
5,677,461.00
24.12.2019
64
8,794,796.00
25.12.2019
111
5,187,057.00
26.12.2019
140
7,301,351.00
27.12.2019
118
23,953,616.00
30.12.2019
126
9,508,333.00
31.12.2019
157
15,443,866.00
Ukupno:
2135
261,007,491.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.12.2019
34
19,633,320.00
20.12.2019
19
502,500.00
24.12.2019
10
5,678,000.00
25.12.2019
4
2,796,685.00
26.12.2019
3
444,000.00
31.12.2019
421
1,915,918,500.00
Ukupno:
491
1,944,973,005.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.12.2019
11
70,000,000,000.00
11.12.2019
9
60,000,000,000.00
12.12.2019
4
4,128,563,359.20
17.12.2019
1
1,000,460.29
18.12.2019
9
35,000,000,000.00
19.12.2019
2
1,280,147.71
23.12.2019
1
1,799,854.73
25.12.2019
8
70,000,000,000.00
27.12.2019
1
769,547.25
31.12.2019
8
70,000,000,000.00
Ukupno:
54
309,133,413,369.18Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.12.2019
1
153,688.86
05.12.2019
6
15,103,472.50
09.12.2019
1
186,046.27
11.12.2019
1
331,549,161.56
13.12.2019
3
8,780,444.48
23.12.2019
1
80,306.03
24.12.2019
39
91,019,997.24
27.12.2019
216
10,533,805.00
30.12.2019
2
11,700,000.00
Ukupno:
270
469,106,921.94