PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 12. 2019. do 09. 12. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.12.2019
106
18,917,536.00
03.12.2019
122
6,433,190.00
04.12.2019
74
5,708,082.00
05.12.2019
72
3,934,262.00
06.12.2019
115
54,163,398.00
09.12.2019
96
6,966,622.00
Ukupno:
585
96,123,090.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.12.2019
34
19,633,320.00
Ukupno:
34
19,633,320.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.12.2019
11
70,000,000,000.00
Ukupno:
11
70,000,000,000.00
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.12.2019
1
153,688.86
05.12.2019
6
15,103,472.50
09.12.2019
1
186,046.27
Ukupno:
8
15,443,207.63