PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 02. 2019. do 20. 02. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2019
191
6,052,797.00
04.02.2019
157
11,861,512.00
05.02.2019
152
32,176,004.00
06.02.2019
157
8,456,137.00
07.02.2019
149
55,800,864.00
08.02.2019
151
26,322,377.00
11.02.2019
168
7,006,008.00
12.02.2019
143
3,878,211.00
13.02.2019
128
13,961,497.00
14.02.2019
76
3,256,596.00
18.02.2019
121
14,420,789.00
19.02.2019
112
33,008,759.00
20.02.2019
148
106,493,925.00
Ukupno:
1853
322,695,476.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
11.02.2019
28
34,779,360.00
12.02.2019
45
2,316,000.00
Ukupno:
73
37,095,360.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2019
12
6,071,322,765.69
05.02.2019
1
209,846.18
06.02.2019
3
20,000,000,000.00
07.02.2019
13
10,582,700,000.00
11.02.2019
1
949,678.40
13.02.2019
10
30,000,000,000.00
14.02.2019
14
12,138,072,263.20
20.02.2019
4
7,900,000,000.00
Ukupno:
58
86,693,254,553.47
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.02.2019
50
5,000,000,000.00
06.02.2019
18
707,892,000.00
08.02.2019
100
5,966,440,850.00
11.02.2019
1
12,203,488.64
Ukupno:
169
11,686,536,338.64