PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2019. do 30. 04. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2019
141
4,518,599.00
02.04.2019
136
20,164,493.00
03.04.2019
137
17,464,790.00
04.04.2019
141
16,209,444.00
05.04.2019
192
8,971,491.00
08.04.2019
85
3,480,022.00
09.04.2019
161
8,094,032.00
10.04.2019
137
16,261,230.00
11.04.2019
106
16,584,426.00
12.04.2019
149
17,717,639.00
15.04.2019
197
22,478,031.00
16.04.2019
199
12,289,230.00
17.04.2019
195
16,475,980.00
18.04.2019
269
13,671,091.00
19.04.2019
314
14,698,454.00
22.04.2019
358
14,331,211.00
23.04.2019
252
10,254,181.00
24.04.2019
236
41,724,945.00
25.04.2019
321
64,708,641.00
30.04.2019
167
30,239,956.00
Ukupno:
3893
370,337,886.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.04.2019
204
65,305,980.00
11.04.2019
17
830,000.00
15.04.2019
89
128,093,572.00
17.04.2019
9
469,000.00
Ukupno:
319
194,698,552.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.04.2019
9
55,000,000,000.00
10.04.2019
16
55,000,000,000.00
12.04.2019
14
7,617,350,254.26
15.04.2019
2
7,991,550.00
17.04.2019
4
10,000,000,000.00
18.04.2019
1
149,642.80
22.04.2019
1
499,992,748.86
23.04.2019
1
399,546.45
24.04.2019
7
15,000,000,000.00
25.04.2019
10
7,179,956,188.00
30.04.2019
1
499,998,318.26
Ukupno:
66
150,805,838,248.63Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.04.2019
78
4,950,000,000.00
12.04.2019
6
346,278,000.00
30.04.2019
2
4,785,301.82
Ukupno:
86
5,301,063,301.82